Thư viện ảnh Biz Matching

BIZ MATCHING - KẾT NỐI XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA THÁNG 11/2017
  • 11-01-2018
  • 1,134 lượt xem

BIZ MATCHING - KẾT NỐI XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA THÁNG 11/2017

Chương trình kết nối xúc tiến thương mại ( BIZ MATCHING ) giữa doanh nghiệp Việt Nam và đoàn doanh nghiệp - cán bộ TTXTTM ĐT tỉnh An Giang đã diễn ra trong thành công tốt đẹp. Sau chuyến kết nối trực tiếp, các doanh nghiệp tỉnh An Giang đã tìm được cho mình các đối tác chất lượng để tiến đến giao thương.

BIZ MATCHING - KẾT NỐI XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA THÁNG 10/2017
  • 13-10-2017
  • 842 lượt xem

BIZ MATCHING - KẾT NỐI XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA THÁNG 10/2017

Các chuyến xúc tiến kết nối thương mại Biz Matching Việt Nam Campuchia do IDC VINA Trade Promotion Co.,Ltd tổ chức. Hiện đang là sự lựa chọn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đến với các chương trình kết nối thương mại trực tiếp Biz Matching Việt Nam Campuchia, doanh nghiệp Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ ban tổ chức IDC VINA Trade Promotion Co.,Ltd

BIZ MATCHING - KẾT NỐI XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA THÁNG 7/2017
  • 13-10-2017
  • 2,569 lượt xem

BIZ MATCHING - KẾT NỐI XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA THÁNG 7/2017

Chuyến khảo sát thực tế và Xúc tiến kết nối thương mại Biz Matching Việt Nam Campuchia đã mang đến nhiều cơ hợi cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Campuchia. Doanh nghiệp Việt Nam chủ động tìm được những đối tác "chất lượng" cho chính mình thông qua Biz Matching - kết nối xúc tiến thương mại do công ty Xúc Tiến Thương Mại Indochine VIna tổ chức.

Tìm