Thư viện ảnh Biz Matching

KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA THÁNG 6/2017
  • 13-10-2017
  • 868 lượt xem

KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA THÁNG 6/2017

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam khảo sát thực tế thị trường Campuchia. Chuyến đi đã giúp doanh nghiệp nắm tình hình kinh tế tổng quan để qua đó, có những đối sách chiến lược xâm nhập thị trường Campuchia

Tìm