Ngân hàng Việt Nam tại Campuchia  gắn với trách nhiệm xã hội
  • 26-09-2019
  • 1,509 lượt xem

Ngân hàng Việt Nam tại Campuchia gắn với trách nhiệm xã hội

Ngày 19-9, tại Thủ đô Phnom Penh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) và các hiện diện thương mại khác của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động tại thị trường này (2009-2019).

Tìm