BIZ MATCHING LÀ GÌ?
  • 15-10-2017
  • 1,138 lượt xem

BIZ MATCHING LÀ GÌ?

Hoạt động của các hội viên là giao lưu, kết nối hàng tuần thông qua các buổi hội thảo, các buổi họp mặt và chia sẻ cơ hội cho nhau: Và đó chính là bản chất của “Biz Matching” kết nối doanh nhân! Tổ chức BNI đã khai thác triệt để các buổi “Biz matching” tính liên kết cộng đồng này, giúp hội viên tạo ra nhiều mối liên kết chất lượng kể cả những mối liên kết liên hoàn trong tương lai.

Tìm