Sách & Đào Tạo

Coaching 1:1 Đại Sứ Kết Nối Thương Mại Quốc Tế
  • 11-10-2018
  • 1,467 lượt xem

Coaching 1:1 Đại Sứ Kết Nối Thương Mại Quốc Tế

BẠN KHAO KHÁT: + Mở rộng thị trường quốc tế cho doanh nghiệp của chính mình? + Trở thành chuyên gia KẾT NỐI QUỐC TẾ cho các sản phẩm dịch vụ hàng Việt Nam? + Trở thành người có Sứ Mệnh mang chuông đi đánh xứ người? + Người có tầm ảnh hưởng trong các mối quan hệ liên kết xuyên quốc gia + "Thuyền trưởng" Xúc Tiến Thương Mại tại công ty của bạn? + Trở thành: Đại Sứ Kết Nối Thương Mại Quốc Tế/Chuyên viên xúc tiến thương mại quốc tế/ Chuyên viên kinh doanh quốc tế/

BÍ MẬT THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
  • 18-05-2018
  • 1,731 lượt xem

BÍ MẬT THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA

Bí Mật Thị Trường Campuchia là cuốn sách cung cấp tất cả các thông tin hữu ích, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham khảo và nghiên cứu thị trường Campuchia trước khi có những quyết định đầu tư vào thị trường này.

Tìm