Dịch Vụ

KHẢO SÁT & ĐIỀU TRA  THỊ TRƯỜNG CHUYÊN SÂU

Doanh nghiệp ngày nay chịu sư cạnh tranh mạnh mẽ từ các doanh nghiệp đến từ trong và ngoài nước. Qua đó, doanh nghiệp muốn thành công trong lĩnh vực của mình nhất thiết cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, văn hoá kinh doanh hành vi người tiêu dùng…là điều cần thực hiện. Nhất là các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường sang Campuchia.Nắm bắt được đầy đủ thông tin thị trường, phân tích và nắm bắt được cơ hội của các thị trường tiềm năng không chỉ là vấn đề của các doanh nghiệp hiện hữu mà còn là nhu cầu của các doanh nghiệp đang muốn tham gia vào thị trường đó và các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh tại thị trường Campuchia.

Năng lực của chúng tôi:
- Điều tra tiềm năng ngành
- Tìm hiểu nhu cầu thị trường đã có/tiềm ẩn
- Đo lường độ lớn của thị trường
- Đo lường mức hấp dẫn của thị trường đầu tư
- Nghiên cứ theo đơn đặt hàng của Doanh nghiệp.Quy trình thực hiện dịch vụ khảo sát:

Bước 1: Doanh nghiệp cung cấp yêu cầu

Bước 2: Phối hợp cùng doanh nghiệp giải quyết yêu cầu theo đơn đặt hàng

Bướ 3: Tổng Kết - Trao phương pháp và công cụ

Cam kết
Số liệu dữ liệu nghiên cứu điều tra hoàn toàn độc lập, không bị chi phối bởi các yếu tố khách quan và độ tin cậy cao. Nguồn dữ liệu được đảm bảo rõ ràng trong suốt trong quá trình điều tra, thu thập thông tin. Chúng tôi hiểu rằng đây là thông tin và tài sản quý giá của mỗi doanh nghiệp và chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cung cấp với trách nhiệm và đạo đức khi thực hiện nghiên cứu riêng cho các khách hàng của mình.

Email: thitruongcampuchia@gmail.com

HOTLINE: +84 28 665 49 208

 

 

Tìm