TIN MỚI

BẠN KHAO KHÁT: + Mở rộng thị trường quốc tế cho doanh nghiệp của chính mình? + Trở thành chuyên gia KẾT NỐI QUỐC TẾ cho các sản phẩm dịch vụ hàng Việt Nam? + Trở thành người có Sứ Mệnh mang chuông đi đánh xứ người? + Người có tầm ảnh hưởng trong các mối quan hệ liên kết xuyên quốc gia + "Thuyền trưởng" Xúc Tiến Thương Mại tại công ty của bạn? + Trở thành: Đại Sứ Kết Nối Thương Mại Quốc Tế/Chuyên viên xúc tiến thương mại quốc tế/ Chuyên viên kinh doanh quốc tế/
Nếu bạn muốn trở thành: Đại Sứ Kết Nối Thương Mại Quốc Tế/Chuyên viên xúc tiến thương mại quốc tế/ Chuyên viên kinh doanh quốc tế, chương trình Coaching 1:1 Đại Sứ Kết Nối Thương Mại Quốc Tế sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ chính đáng này.

Tìm